praeparo


praeparo
praeparo, āre, āvi, ātum - tr. - [st2]1 [-] disposer d'avance, tenir prêt, préparer, soumettre à une préparation; apprêter (au pr. et au fig.). [st2]2 [-] acquérir d'avance, se pourvoir de, se procurer d'avance.    - (ex) praeparato : après préparatif, après préparation, avec préméditation.    - praeparare cibos hiemi, Plin. 8 : faire des provisions pour l'hiver.    - praeparare adipem, Plin. : faire fondre de la graisse.    - praeparare necem fratri, Tac. An. 11 : préméditer la mort de son fils.    - praeparare se pugnae, Plin. 8 : se préparer au combat.    - qui sibi praeparabat imperium, Spart. Hadr. 22 : qui aspirait au pouvoir, qui se frayait un chemin à l'empire.    - praeparare res necessarias ad vitam degendam, Cic. Off. 1 : pourvoir à ce qui est nécessaire pour vivre.    - adversus publicum odium privatam gratiam praeparat, Tac. H. 1 : se ménager dans la reconnaissance privée un appui contre la haine publique.    - praeparare excusationem, Petr. 139 : tenir une excuse toute prête.    - praeparare ova, Mart. : faire cuire des oeufs.
* * *
praeparo, āre, āvi, ātum - tr. - [st2]1 [-] disposer d'avance, tenir prêt, préparer, soumettre à une préparation; apprêter (au pr. et au fig.). [st2]2 [-] acquérir d'avance, se pourvoir de, se procurer d'avance.    - (ex) praeparato : après préparatif, après préparation, avec préméditation.    - praeparare cibos hiemi, Plin. 8 : faire des provisions pour l'hiver.    - praeparare adipem, Plin. : faire fondre de la graisse.    - praeparare necem fratri, Tac. An. 11 : préméditer la mort de son fils.    - praeparare se pugnae, Plin. 8 : se préparer au combat.    - qui sibi praeparabat imperium, Spart. Hadr. 22 : qui aspirait au pouvoir, qui se frayait un chemin à l'empire.    - praeparare res necessarias ad vitam degendam, Cic. Off. 1 : pourvoir à ce qui est nécessaire pour vivre.    - adversus publicum odium privatam gratiam praeparat, Tac. H. 1 : se ménager dans la reconnaissance privée un appui contre la haine publique.    - praeparare excusationem, Petr. 139 : tenir une excuse toute prête.    - praeparare ova, Mart. : faire cuire des oeufs.
* * *
    Praeparo, praeparas, pen. corr. praeparare. Cic. Preparer, Appareiller, Apprester.
\
    Hyemi praeparare cibos. Plin. Faire provision pour l'yver.

Dictionarium latinogallicum. 1552.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • лаборатория препаративная — (лат. praeparo, praeparatum приготовлять) Л. для подготовительных работ при проведении точных биохимических исследований; состоит из различного вида стеклянной химической посуды, термометров …   Большой медицинский словарь

 • препарат 1 в морфологии — (лат. praeparo, praeparatum готовить, приготовлять) биологический объект (часть тела, орган или его часть, участок тканей, клетка или группа клеток, микроорганизмы и др.), подготовленный для макро или микроскопического исследования или для… …   Большой медицинский словарь

 • препараторская — (лат. praeparo, praeparatum готовить, приготовлять) подсобное помещение патогистологической лаборатории, предназначенное для предварительной обработки секционного и биопсийного материала, хранения лабораторной посуды, белья, части химических… …   Большой медицинский словарь

 • Препаровка —         препарирование (от лат. praeparo приготовляю), обработка животных и растений, в том числе ископаемых, с целью изготовления препаратов для изучения этих организмов. В зависимости от объектов и задач П. может быть различной. При… …   Большая советская энциклопедия

 • Лаборатория — I Лаборатория (лат. laboratorium, от laboro работать) в медицине медицинское учреждение или структурное подразделение медицинского учреждения, выполняющее научные и (или) прикладные (клинико диагностические, санитарно эпидемиологические и др.)… …   Медицинская энциклопедия

 • Препара́торская — (лат. praeparo, praeparatum готовить, приготовлять) подсобное помещение патогистологической лаборатории, предназначенное для предварительной обработки секционного и биопсийного материала, хранения лабораторной посуды, белья, части химических… …   Медицинская энциклопедия

 • Препарат — I Препарат в морфологии (лат. praeparo, praeparatum готовить, приготовлять) биологический объект (часть тела, орган или его часть, участок тканей, клетка или группа клеток, микроорганизмы и др.), подготовленный для макро или микроскопического… …   Медицинская энциклопедия

 • ՆԱԽԱԿՐԹԵՄ — (եցի.) NBH 2 0390 Chronological Sequence: 6c, 12c, 13c, 14c ն. προγυμνάζω exerceo, praeparo. Կանխաւ կրթել. նախավարժել. յառաջագոյն փորձել, եւ հրահանգել. *Առակացն գիրք զաղայական հասակն նախակրեւէ յառաքինութիւն. Նախ. ժող.: *Ներհմտութեամբ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՄ — ( ) NBH 2 0395 Chronological Sequence: 11c ն. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼ. κατασκευάζω apparo, praeparo. Կանխաւ պատրաստել. հանդերձել. կազմել. *Զսոյն զայս եւ օրէնքն սերմանելով նախապատրաստեցին. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 33 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԻՒԹԵՄ — (եցի.) NBH 2 0427 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 11c, 12c ն. νήθω, νέω, νηέω neo, necto. Որպէս Նիւթագործել. մանել. ոլորել. հիւսել. հենուլ. (լծ. յն. լտ. նի՛թօ, նիէ՛օ, նէ՛օշ նէգդօ ). ռմկ. մանել, ոլրել, հուսել, փաթթել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՏՐԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 2 0623 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 14c ա. ἔτοιμος paratus, promptus. Հանդերձեալ կազմեալ. կազմ, եւ յոժար. ... *Եւ դու լուիցես յերկնից ʼի պատրաստ բնակութենէ քումմէ: Եւ էինկութք պատրաստ հնձելոյ: Ես ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.